Betalingen automatiseren?

Probeer het nu, gratis!

Maak gebruik van Insepa.nl's online dienst waarmee d.m.v. een Excel of tekst bestand uw betalinglijsten kunt omzetten naar een SEPA batch bestand die door uw bank verwerkt kan worden.

  1. 1Betaallijst aanleveren
  2. 2Controleren
  3. 3SEPA bestand downloaden

Om te proberen kunt u handmatig de betaallijst invullen.
Of upload een betaallijst om te zetten naar SEPA betaal bestand.
Dit kan in een van de volgende formaten: Excel (.xls, .xlsx), Tekst (.csv, .tab, .txt)

Download een voorbeeld excel bestand, met uitleg om te zien welke velden u kunt gebruiken.

In de uitprobeer modus worden alleen de eerste drie transacties omgezet.


Controleer of uw betalingen goed zijn omgezet.

In de uitprobeer modus worden alleen de eerste drie transacties omgezet.

Toon:

Uw SEPA betaal bestand staat klaar!
Download het onderstaande bestand en lees de transacties in, in uw eigen bank omgeving!

LET OP: Insepa doet er alles aan om te zorgen dat de gegevens correct en goed worden verwerkt, echter is Insepa/iPerform Software B.V. in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of dienstverlening.

Download uw SEPA Bestand

Bedankt voor het gebruik maken van de conversie service van insepa.nl!